Supervision og egenterapi for psykologer

Supervision og egenterapi for psykologer

Supervision og egenterapi for psykologer

Selv om vi har lært en masse forskellige teorier og har gennemgået metodetræning hvor vi har lært at lytte og spejle, så kan det alligevel være svært at vide hvad man skal sige og gøre i den konkrete terapeutiske situation.

I dynamisk terapi forstår vi klientens problemer som et resultat af dynamiske kræfter i psyken, i grove træk følelser, angst og forsvar. Mønstrene er skabt i de tidlige relationer og udspiller sig i klientens nuværende relationer og også i den terapeutiske relation. Klienten bringer altså både sunde og usunde kræfter ind i det terapeutiske rum, og kunsten er så at skabe en alliance med klienten mod de usunde og for de sunde kræfter.

For at kunne gøre det, skal man kunne skelne klientens respons her og nu; er klienten på vej væk fra sine følelser eller på vej hen imod? Og hvad med angsten, er der tilpas nervøsitet eller bliver det for meget.

Når du har viden om hvordan du skal aflæse klienten i terapien, så ved du også hvad du skal gøre.

Supervision på baggrund af medbragt optagelse af terapi giver mulighed for at se hvad der sker i terapien, både verbalt og nonverbalt. Video er afgørende for at kunne få et reelt billede af det terapeutiske arbejde og kunne give kvalificeret feedback.

Hvad er det egentlig den her klient har brug for?

Hvorfor er det så svært at fastholde et fokus i samtalen?

Hvorfor snakker jeg 10 gange mere end klienten gør?

Hvorfor fortsætter klienten, trods god selvindsigt, med sine selvdestruktive mønstre?

Målbevidst Praksis (Deliberate Practise) er en systematisk afdækning af din nærmeste udviklingszone. Med udgangspunkt i din medbragte video, kan vi indkredse hvilke specifikke færdigheder og/eller øgning din egen kapacitet, som du har brug for, for at kunne være mest hjælpsom i arbejdet en konkret klient.

Der er mulighed for individuel supervision af typisk en times varighed, men jeg arbejder også gerne med små grupper, hvor der er mulighed for at få mere læring, uden at prisen er væsentlig højere. Jeg er godkendt supervisor i Psykoterapi, så hvad enten du er på vej mod autorisation eller mod specialist, kan supervision herfra godkendes.

Egenterapi

Som terapeuter kan vi også have brug for at arbejde med at få mere kontakt med egne følelser, få hjælp til at regulere angst og/eller få gjort op med uhensigtsmæssige forsvarsmønstre, og på den måde komme til at fungere bedst muligt, såvel arbejdsmæssigt som privat.

Følelser er vores kompas, kontakt med egne følelser er forudsætningen for at træffe de rigtige valg og at få retning på sit liv. Mere af det.

Angst kan være både godt og skidt; på den ene side kan man ikke udvikle sig uden der er en vis nervøsitet/angst. Det følger med når komfort-zonen forlades. På den anden side,- for meget angst er både ubehageligt og uhensigtsmæssigt, både i livet generelt og i terapien.

Forsvar er alle de måder, som vi bevidst og især ubevidst spænder ben for os selv. Forsvar er f.eks; urimelig selvkritik, opgivenhed, rumineren over fremtiden eller overdreven tilbageholdenhed. Mindre af det.

For at komme ordentlig rundt om problemerne anbefaler jeg at egenterapi er af 2 eller 3 timers varighed. Det er også en fordel med mere koncentreret arbejde, hvis du rejser et stykke vej for at arbejde med dig selv med ISTDP.