Krise

Krise

De fleste mennesker oplever en eller flere gange i deres liv at stå overfor begivenheder, som slår benene væk under dem.

Pludselige voldsomme hændelser som f.eks. overfald, konkurs, alvorlig sygdom og dødsfald hos nærtstående kan medføre reaktioner som er ukendte og skræmmende og fremtiden kan synes uoverskuelig.

Personen er kommet i krise.

I mange tilfælde vil støtte og opbakning fra familie og venner være nok til at man kan finde sig selv igen og komme videre med sit liv. Andre gange vil professionel hjælp fra en neutral person som en psykolog være det der skal til for at komme videre.

Psykologen vil kunne hjælpe med at skabe orden i det kaos af følelser og tanker som følger med en krise og give støtte til at finde et nyt ståsted.

I nogle tilfælde giver Sygesikringen tilskud til psykologhjælp ved kriser.

Det kræver en henvisning fra egen læge.