Efterfødselsreaktioner

Efterfødselsreaktioner

Efterfødselsreaktioner

En del kvinder (og mænd) får en svær start på hverdagen med et nyt barn, og kan opleve at det er vanskeligt og skamfuldt at tale om.

Selv om man kan have ønsket, planlagt og glædet sig til at skulle have et barn, kan det være overraskende og skræmmende hvilke tanker og følelser der også kan opstå i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Det kan f.eks. handle om skuffede forventninger, tab af kontrol, mistillid til egne evner og overvældende træthed, som kan være svært at kapere.

Hvad enten reaktionerne bunder i måden fødslen forløb på, i vanskeligheder de første dage efter fødslen, i forældrenes relation eller i forældrenes egen opvækst, er det en sårbar situation, hvor det er vigtigt at skabe de bedst mulige betingelser for forholdet imellem barn og forældrene.

Sundhedsplejerske og egen læge er ofte gode til at lytte til og tage hånd om evt. problemer, og psykologsamtaler vil kunne supplere, hvor der er brug for en mere dybtgående udredning af problemerne.

Hvis efterfødselsreaktionerne opfylder de diagnostiske kriterier for depression, så vil der være mulighed for tilskud til psykologsamtaler. Det vil din egen læge kunne afgøre.