Integrationsterapi

Psykedelisk Intergationsterapi

Jeg tilskynder ikke til brug af psykedeliske stoffer, men erkender at de bruges og i nogen tilfælde kan medføre overvældende og også skræmmende oplevelser.

Det kan handle om ubehagelige efterreaktioner og symptomer som angst, generende genoplevelser, frygt for at blive sindssyg, og usikkerhed på, om billeder der dukker op under trippet er udtryk for virkelige hændelser eller skal forstås symbolsk. Det kan også være, at du blot gerne vil have integreret de psykedeliske oplevelser og indsigter i din almindelige dagligdag.

Om det er det ene eller det andet, så indgår jeg gerne i en fordomsfri samtale og fælles undersøgelse, så du kan komme godt videre.