Deliberate Practice

Deliberate Practice, - træning af terapeutiske færdigheder

Deliberate Practice, - træning af terapeutiske færdigheder

* Af Vesla Birkbak, Privatpraktiserende Psykolog, Specialist og Supervor i Psykoterapi

Psykoterapiforskningen kan ikke påvise, at mere erfarne terapeuter er dygtigere end mindre erfarne.

Hverken mængden af viden eller erfaring er i sig selv garanti for at have de vigtige færdigheder, som virkningsfuld psykoterapi hviler på.

Deliberate Practice (DP) handler om, hvordan vi som terapeuter bliver så dygtige som muligt. Begrebet har været kendt inden for mange andre discipliner i årevis, og er, med navne som Tony Rousmaniere, Deryl Chow og Scott Miller, godt på vej ind i det psykoterapeutiske fag.

Deliberate Practice for psykologer sætter fokus på de specifikke færdigheder, som er centrale i vores fag, især de generelle færdigheder på tværs af forskellige terapeutiske retninger. Effektforskning på tværs af terapeutiske retninger viser, at psykologens relationelle færdigheder er 10 gange så betydningsfulde for klientens udbytte af terapien, som selve terapiformen.

3 helt centrale terapeutfærdigheder med fokus på relation og samarbejde er:

⦁ evnen til at etablere en terapeutisk alliance
⦁ evnen til at reparere alliancebrud
⦁ opretholdelsen af en empatisk tilgang

De relationelle færdigheder kan være begrænset af terapeutens egen psykiske kapacitet. Kapacitet forstået som terapeutens evne til at rumme klientens følelser, angst, traumer og adfærd i rummet uden at blive overvældet af egen angst eller reagere med undgåelse. For at kunne varetage den terapeutiske opgave bedst muligt, og ikke blive revet med af (modoverførings)reaktioner skal terapeutens ”meta-emotionelle kapacitet” være høj. Derved kan empati og professionalisme bevares og terapeuten kan være til bedst mulig hjælp for klienten.

Personlige tærskler betragtes i Deliberate Practice på samme måde som fysiske tærskler,- som noget der er helt naturligt, og som der kan arbejdes bevidst med at udvikle. I den konkrete færdighedstræning arbejdes indirekte også med højnelse af terapeutens følelsesmæssige tærskler og meta-emotionelle kapacitet.

Deliberate Practice supplerer almindelig supervision og egenterapi med en struktureret træning med henblik på at komme i ”bedre terapeutisk form”.

Fra forskningen i Deliberate Practice indenfor andre discipliner, fremhæver Tony Rousmaniere 3 centrale elementer;

⦁ At betragte personlige begrænsninger hos terapeuten, som en forudsætning for læring

⦁ At tage udgangspunkt i konkret problem fra samtalen (allerhelst som man kan se det på en videooptagelse fra terapien)

⦁ At have vedvarende fokus på at træne specifikke færdigheder

Træning af specifikke færdigheder kan betragtes som ”fitness for psyken” og er i bund og grund en øvelse i på samme tid at være i kontakt med klienten, intervenere relevant og monitorere egne reaktioner. En ganske kompleks opgave med fokus på procedural læring,- eller, med andre ord, at få færdighederne ind på rygraden.

Det har ikke været almindeligt i vores fag at tænke i systematisk træning, men systematisk træning kan, på samme måde som i alle andre discipliner, noget helt specielt.

At forstå, at mavebøjninger er godt og hvorfor de er godt og at kikke på andre der laver mavebøjninger, har ikke helt samme effekt, som at lave dem selv!

Det gælder i alle andre discipliner, så det gælder nok også i psykoterapi.

Læs mere om Deliberate Practice aktiviteter

Litteratur:

Chow, Daryl L. m.fl.; The Role of Deliberate Practice in the Development of Highly Effective Psychotherapists. Psychotherapy 2015, vol 52, no 3, 337-345.

Clements-Hickman, A.L., &Reese, R.J. (2020, April 27) Improving Therapists’ Effectiveness: Can Deliberate Practice Help?. Proffessionel Psychology: Research and Practice. Advance online publication http://dx.doi.org/10.1037/pro0000318

Rousmaniere T; Deliberate practice for Therapists, A Guide to Improving Clinical Effectiveness. Routledge 2017

Rousmaniere, Goodyear, Miller og Wampold (Red): The Cycle of Excellence. Using Deliberate Practice to improve supervision and training. Wiley & sons 2017

Rousmaniere T; Mastering the inner skills of psychotherapy, A Deliberate Practice Manual. Golden Lantern Books 2019