Psykologsamtaler med offentligt tilskud

Psykologsamtaler med offentligt tilskud

Tilknyttet den offentlige sygesikring .

I en del tilfælde yder den offentlige sygesikring tilskud til behandling hos psykolog. Det gælder for følgende persongrupper:

 • Trafik- og ulykkesofre.
 • Pårørende til alvorlig psykisk syge personer.
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødsfald.
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer der lider af let til moderat depression og som er over 18 år.
 • Personer der lider af let til moderat angst (herunder OCD) og som er over 18 år.

 

For unge mellem 18 og 24 år, henvist med angst eller depression, er der 100% offentlig dækning.

Med sygesikringshenvisning gives ca. 60 % tilskud til op til 12 samtaler, og er man medlem af Danmark ydes yderligere tilskud herfra. Ved depression og angst er der mulighed for, om nødvendigt, at forlænge med yderligere 12 samtaler.

Der henvises via egen læge.