Stress

Stress

Stressreaktioner kan være udløst af arbejdsmæssige forhold eller af private forhold eller, som det ofte er, en kombination af de to.

Stress er altså en psykologisk reaktion på ydre forhold eller begivenheder og det betyder at indsatsen i arbejdet med stress kan handle om flere forskellige ting, alt efter situationen;

  • Hvis symptomerne er voldsomme, så vejledning her og nu mhp at du kan komme bedst muligt til hægterne.
  • Ændringer af de ydre forhold hvad enten det er i familien eller på arbejdet.
  • Arbejde med egne psykologiske reaktionsmønstre som kan vedligeholde eller forværre stressen, f.eks. perfektionisme, kontrolbehov, negativ tænkning og ignorering af egne symptomer.

En vigtig del af arbejdet er således at få adskilt hvad der er hvad, hvad stressen handler om og hvad du selv kan gøre andreledes, for derved at kunne afklare, hvad der er mest hensigtsmæssigt i netop din situation både på kort og på lang sigt.

Stress er ikke i sig selv på listen over lidelser der giver ret til psykologhjælp med offentligt tilskud. Din læge vil kunne afgøre, om din situation berettiger til en henvisning på en af de andre kategorier.