Om ISTDP og kurser

Om ISTDP og kurser

Du har faglig viden og erfaring som psykolog. Du føler empati overfor dine klienter og du gør dig umage, for det ligger dig stærkt på sinde at hjælpe det menneske, som sidder overfor dig.

Alligevel kan du opleve, at klienten får reaktioner, som du ikke forstår, og som forstyrrer det terapeutiske arbejde og den terapeutiske relation, f.eks;

  • Klienten brister i gråd og bliver opgivende.
  • Klienten bliver nervøs og utryg, selvom du er rar og støttende.
  • Klienten bliver noget distanceret og kikker væk.
  • Klienten følger ikke dine udmærkede råd.

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) bygger på en forståelse for dynamikken bag de problemer klienten fortæller om, men rummer også en forståelse for den dynamik der udspiller sig i det terapeutiske rum.

Intensiv dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) er en videnskabelig baseret terapiform, som bygger på såvel klassisk psykoanalyse som tilknytningsteori; Komplekse mønstre mellem ubevidste følelser, angst og forsvar er dannet i de tidlige nære relationer, og udspiller sig nu i klientens hverdagsliv. Mønstrene var hensigtsmæssige da de blev etableret i barndommen, men i en voksen kontekst kan de være særdeles uhensigtsmæssige og være kilden til manglende udfoldelse, høj angst og utilfredsstillende relationelle kompetencer. ISTDP har en brugbar forståelse for klientens angst såvel som de forsvarsmekanismer der udspiller sig.

De dynamiske mønstre viser sig både i klientens arbejds- og privatliv og i den terapeutiske relation. Det giver mulighed for at arbejde med klientens problemer her og nu, hvilket gør det terapeutiske arbejde med ISTDP både meget intensivt, meningsfuldt og effektivt.

Et kursus i ISTDP giver både en forståelse for klientens reaktioner i det terapeutiske rum og og konkrete interventioner i.f.t. disse.

Jeg laver gerne et tilpasset kursus, af kortere eller længere varighed og evt med et specifikt fokus.