Referencer fra kursister i ISTDP

Referencer fra tidligere kursister i ISTDP

Referencer fra tidligere kursister i ISTDP

Dagmar Kastberg, aut. psykolog, ansat ved Arbejdsmedicinsk Klinik, AUH

“Det har været særdeles brugbart for mig at deltage i intro-kurset til ISTDP. I dagligdagen arbejder jeg primært ud fra en kognitiv tilgang. Jeg oplever dog, at den kognitive metode nogle gange kommer til kort og da er det rigtig brugbart med en mere følelsesmæssig tilgang. Intro-kurset til ISTDP har givet mig færdigheder, som er direkte anvendelige i min hverdag som supplement til den kognitive metode. Jeg har lært enkle og effektive tiltag der forbedrer min terapeutiske praksis, og på kurset trænes de grundigt. Der er en god vægtning af teori, metode og træning på kurset, og små hold samt en afslappet stemning gør det til et fint læringsrum”.

Jette Toft Lund, autoriseret psykolog. Arbejder i PPR i Norddjurs Kommune.

“Jeg har, sammen med to kolleger, deltaget i det 5 dages introduktionskursus i ISTDP. Relevansen for dette kursus for mit vedkommende er, at jeg arbejder indtægtsdækket for PPR med samtaler på et gymnasium og en handelsskole. Her udbydes samtaleforløb til eleverne af 3-5 timers varighed, med forlængelse muligt i særlige tilfælde. Kurset var en fantastisk øjenåbner for mig i ISTDP metoden. Jeg har arbejdet med elementer af metoden, men blev via kurset optaget af den effektivitet og meningsfuldhed, der ligger i at arbejde efter principperne i metoden. Den fokuserede indsats er, i mine øjne, særdeles virkningsfuld. Ligeledes er det vigtigt for mit arbejde, at det er alliancen mellem klient og terapeut, som er omdrejningspunktet i terapien. Kurset er vældig effektivt, da der arbejdes med såvel teori, praktisk træning og videoklip fra anvendelsen af metoden. Den form for bred formidling giver et stort udbytte for kursisten, og det er helt naturligt at inddrage elementer fra metoden straks i sit daglige arbejde. Herved er udbyttet blevet stort i forhold til den tid, der er anvendt”.

Peter Holt Christensen, cand.psych. i 2004, ansat ved Retspsykiatrisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital, Risskov

“Precore-kurset i ISTDP har teoretisk såvel som praktisk været udbytterigt og berigende. Gennem øvelser, diskussion og teori har kurset medført en umiddelbar og mærkbar ændring i og forbedring af mit psykoterapeutiske arbejde, også selv om kurset repræsenterer de første spæde skridt i ISTDP og også selv om metoden ikke kan anvendes i ren form over for alle de patienter jeg møder. Det er sjældent at kursusdeltagelse har direkte indvirkning på det jeg gør i mit psykologarbejde, men det har været tilfældet med dette kursus”.

Vivi Vendelbo, Privatpraktiserende Psykolog

“Jeg har deltaget i Vesla Birkbaks precore kursus i Intensiv dynamisk korttidsterapi.
Opdagelsen af Intensiv dynamisk korttidsterapi har været meget givende for mit arbejde med klienter, der plages af depression og angst. Teorien tilbyder en god forståelsesramme for det terapeutiske arbejde med klienten – og vel og mærke en forståelsesramme, der stemmer rigtig godt overens med de faktiske problemer, der bliver præsenteret af klienterne.
Særligt modeller som ”konflikttrekanten” og ”persontrekanten” har været direkte anvendelige i forståelsen af klienters angst og underliggende følelsesmæssige problemer. Bag ved disse to trekanter ligger der mange lag af brugbar viden.
Jeg kan kun anbefale at deltage i et precore kursus, hvor igennem man får en god introduktion til, hvad Intensiv dynamisk korttidsterapi går ud på”.

Jonna Jelsbak Dahl, Psykolog i PPR Hedensted Kommune.

For et års tid siden valgte jeg at påbegynde Core uddannelsen hos Vesla.  Det har vist sig at være en meget vigtig beslutning både på det faglige og personlige plan.
Fagligt føles det som om, at jeg nu har fået en brik til et puslespil, som jeg har manglet i mange år. ISTDP-metoden giver mening, er relevant og brugbar, også selv om jeg  fortsat har meget at lære. Jeg lærer nyt hver gang, jeg er hos Vesla, og hun har sammen med mine medstuderende skabt et rum for forandring og udvikling, der rækker langt ud over det, jeg havde turdet håbe på! Jeg føler mig allerede langt bedre rustet til at ”se og forstå” mine klienter og deres vanskeligheder, og at yde en mere kvalificeret behandling end før. På det personlige plan har Core uddannelsen muliggjort øge selvindsigt, forståelse og erkendelse på et dybere plan. Et arbejde, der næsten kun lige er begyndt, men som allerede har fået stor betydning for mig som psykolog, men endnu mere som menneske. Jeg kan varmt anbefale Core uddannelsen hos Vesla – en uddannelse der beriger på flere planer!